wrapper

            

دارميات صابئية / دًك الفِل / عيد الزغير / أبوذيات

عماد عبد الرحيم الماجدي

دارمي صابئي

الصّبي سِبـْحَه اوْبـيد صاحِبـْهَه تِـزهي ـ يـِتـْـفاخـَر ابشَرشــاه يامِـر اويـِـنْــهي

الصبي نـَجمَة ليل وتـضّوي كـِل حيــن ـ ماتِـنطـِفي هـَيهات آلاف الـِـسْـنـيـــن

صبيّـه هـايْ الـْبـِتْ إسـأل عَـلــيهــــــَه ـ غيـرَه وشرفْ وِشْموع تتضوّه بيهَه

ياصبه خــو تِـدرون كِـلنه كًَــرايـِـــــبْ ـ مانِـنـْهِـزمْ هـَـيْـهات وكـْت النـِوايـــبْ

الصبي رمْـش الـْعـيـن وبْـتوت الكًلوب ـ صادق عِـزيز الروح هَم دمّه محبوب

الصبي لـيـلـو اودِر وكًـْـليــبـَه دافِــــي ـ بَـلسَم يـِـرد الـروح لـلجَـرح شــافـــي

الصبي مِـلـْح الـزاد وبْـيـابي الِـعـْيــون ـ تاخذ كلام الـْزيـن من عِـنـدّه مَـوزون

الصبي رَفـْعَـتْ راس شَـعْـرَة شُــوارب ـ مَــرْود كِـحِـلْ لِـلـْعـيـن مابي مَـعايـِـب

الصبي درّة راس حِـلـْوَه عَـلى الراس ـ نَـخْـوَه ومَراجل بيه والنّوبه حـَسّـاس

الصبي موكَـدْ نار مَـشعَـل لِـلضْـيـوف ـ عِـفـّه اوشَـهامه اوخير بالشدّه مَعروف

الصّــبي عِــدْ عـيـنـاكْ مايُـعـْـرُف الآه ـ مِــن يُـكـرُم ابـْيمْـناه ماتـِدري يسْـــراه

الصَبّه كِـلـهَـه ازهـُور والـصّبي وَرده ـ عِــطـْره يـرد الـرّوح مِـن تِـشِـــم خـَدّه

***

 

دًَكْ الـــْــفِــــــل ( أبــو الـفِـل )

تــَمـُـر دِكًــّـو كَـلـّو سـِمْـسِـم ـ هـذا بـُو الـْـفِـل جاي لـيـنَـَـه

هـاوَن ايـدًِكْ مَحـْـلـَه حِسّـه ـ دَكًـْـتـَه ماتـِـتـْعـِـبْ إديــنــــَه

حَــبّــَة الـْحِـلـْـوَه تـِغـَـنـّــي ـ اسـويحـْـلـي اونايــِل عَـلـينه

ألـْـكَِــط الـسِمسِـم ونَـسْـفـَه ـ وَدًِك بـيـهـِـن وبْـحَـجــيــنـَه

الـْـتـَــمُــر بـيــدي أفـَـلسَـه ـ عـَـلـَه هـالــْـعـادَه رُبـــيـنَـــَـه

نـِدًك والـْـهـاوَن يـِـغـَــنـّـي ـ كِــل سُـوالِــفـْـنـَه الحـَـزيـنَـه

لاتـُـون بـاليـــوم هــــــــذا ـ كَـَـلـبي مايـخـْـلـَـصْ ونـيــنَـه

إصْـطـُـبُغ وانـْـدِب الهـيّـي ـ الــْـطـَـراسَـه فــَـرض لـيـنـــَه

إدعِـي من شَـرشاك خويـَه ـ ايـْـعـيـدَه عـالصبّـه اوعَـليـنَه

كِـل فـَـرض إبـرخ اوإرشِـم ـ يِـِــفـْـلـَـح الـْـماتِــَرك ديـنَــَـه

***

عــــيــــد الـــْـــزغــيـر

روبـْـتـَـك حِـلـْـوَه يَــصـبــّـي ـ روّب ابْـعــــيـد الـــــزغـيــرْ

تــمـّـن الـْـعَـــنـبـر اوزهـــدي ـ فـَـلـْـسـَه خـويـَه اولاتـِحــير

والـْـخـبُـز تـَـنّـــــوره حـامـي ـ خـُـبـُـز حـِنـطـّـه موشِـعــيـر

مَـبـْخِـرَة بـيـتـَـك تِـهَـلـــهـِــل ـ تِـعِــــط بـالـحـُب والعـَـبـيــر

الجـاي عَـالـمـوكَـد نِـحـطــــّة ـ ثـَـلِـث فــورات اويــصـيـــر

اوحَـبـِـتـيـّن الـْهـيـل أحِطـهن ـ أشـْـرب اوجَـــنـّـي أمـــيــر

الصبه كـِــلـْهـَه الــيوم هـــذا ـ تـِصْـطِـلـِح لـِـلـْحَـًك تِـصــير

إحْـنَـه صبّه اوعـِـرج واحِـــد ـ إحـْـنـَـه واحِـدنـَـه ضـَمـــير

صبّي لـِـلـْدِنـْيـَه ضُـواهـَـــــه ـ شـَـمْـعـَـه لـِلعــالـَم يـِنــيـــر

إدعـِـي لِـلصبّي يـُـحــُفـْـظـَـه ـ الـْـماري والـَهَـيـّي الـقـَـديـر

إبـْـرخ أوإرشِـــــم اوإدعـــي ـ رزقــَـك إبـْـجـاهـَــه وَفــيـــر

لـــو تِـركـْـت الـديـن خــويـه ـ تـالِـي تِـكْـعِـد عَ الـْحَـصـيــر

***

أبوذيات صابئية

أشكي (الماري) وآنـَه اعـليه داخــِل

واشكي ( بـُو الفـَـرج والشيخ داخِـل)

لِعـبَـه الديّـن ( مـارق ) نوبـَه داخـل

( يـرتد ) بالصبح (يرجـَع) مِـسيـّـه

***

مِـشـيــنـَه اومادريـنـَه اشلون فِـتـنـَه

ديـنـَـك لـو تِـركتـَـه اتـصـيـر فِـتـْــنـَه

صـبـّـي لـو كَِـطـَـع يـَمـنـاه فـَــتـْــنـَـه

الـهَـيي إيـْـحـاسِـبـَـه يـوم الـْـمِـنِــيـّـه

***

رسـتَه اومركَِنه اودرفـش عـليـنـَه

صـَبّه و( العهد كَـشـطـا ) عليـنـَـه

الـمـارق من وطـَه إحـنـَه عِـلـيـنـَه

نـصـيـر انـجــوم باركـان الـثـريــّه

 

(الماري) كل كـتابه ما يـزل بــيــه

ًكـنِـزتـَـه دوم صَـدره ما يزل بـيه

صبي لـو لِـكَـيـــتـَه ما يــز الـبــيـه

زدقه ، ابـراخه وافعـالــَه زجـــيـّـه

***

مـِن آدم ونــوح إحــنـَـه بـديــنـَـه

نـِـرشـِـم نـُبـرَخ اونـُطمش بـدينـَه

صـبّي اويـِـفـتِـخـِر دومـَه بـديـنـَه

عـَـزيـز الـرّوح وافـْـعـاله زجــيّـه

***

بسْم الهيّي نِحجي انـْسَمّي بـِسْمـَه

درفـَـشـْـنـَه عِـلـَه عالـْــَبشر بسْمَه

من تـُـبـْرخ يـِصير الكون بـَســْمَـه

كِـل دَربـَـك اوبـِـيه الخـيـر مــارِق

كِـل صـّبي يـُعـُـوف الديـّن مــارِق

لـو صبـّي مُـرَق عـَالصبّي مـارَق

وَلا يُـعـْرف يـِسَـمّي الدين بــِسْـمَه

***

لا تِـتـْرك الديـّن الـْبـُوَث سَهْـلـَه

ماعاف الجـِـبـَل فـَـد يوم سَهلـَه

لـو ضَـيَّـع الصبّـي إنت سَهـْـلـَه

طريقـَه اولاتـُعوفَه ابنص هِـبيّه

***

دَرفــَش لِـلـْمـَحـَبـّه مُـوش حـَربـَه

كل صبـّـي يعـيش الكون حـُـرْ بـَـه

حـَمامـَه لِـلـْسـَلام الـْديّـن حـَـربـَه

حـَربـَه عالظـُـلـُم بـَرض الوطِـيَّــه

***

مـَنـْدي اشوكِت خويه ايصير عِـدنـَـه

نِحـسِـب بالـعـَدَد هـَـالخلـَص عـَدنـَـه

يـُـعــود الـدين لـو لِـلــْديـن عـــِدنـَـه

نـُعـود ( الـهـَيي والـْـيـَهـْـيا ) نـَبـِيـّـه

 

Last modified on الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2015

عن الموقع

 المندائية موقع مندائي اخباري يختص بالقضايا المندائية الدينية والأجتماعية كما يوفر اخبار حول العالم يتيح للكتاب نشر مقالاتهم كما لا يتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية عن دقة أوصحة أو شمولية  المعلومات الوارد 

تأسس الموقع سنة 2001 يضم الموقع العديد من الزوايا منها اول غرفة المندائية للمحادثة الصوتية, صفحة الأخبار،صفحة الكتاب,منوعات, كما انطلق من الموقع اول راديو مندائي على الأنترنت و نسعى جاهدين للأرجاع الخدمة
موقع الشبكة المندائية موقع محايد منما يميزة عن بقية المواقع على النت
تم انشاء الموقع ودعمة من قبل السيد ماجد حميد سعيد

 

رجال الدين المندائي